Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński