New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Toksykologia. 2
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,