New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,