Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
EKG to proste
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski