New items
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje