Nowości
DSM-5 bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Essential MATLAB for Engineers and Scientists