New items
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Bałkańskie upiory : podróż przez historię
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych