New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Wiktymologia kryminalna