New items
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej