Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Psychiatria
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce