New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych