New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Anestezjologia
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych