Nowości
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Hazardous Materials Chemistry
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy