New items
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
ABC oparzeń
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej