Nowości
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Sobotta atlas anatomii człowieka
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,