Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Anestezjologia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Sobotta atlas anatomii człowieka