New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina