New items
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń