New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce