New items
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia