New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Bałkańskie upiory : podróż przez historię