New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Modelowanie organizacji dynamicznej
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8