New items
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Wytrzymałość materiałów 1
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce