Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poradnik służby BHP
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii