New items
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Hazardous Materials : Managing the Incident
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wiktymologia kryminalna
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów