New items
Interna Harrisona. tom II
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne