New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Cyberbezpieczeństwo