Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Terror\terroryzm : studium przypadku
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Poradnik służby BHP