New items
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych
Stres w pracy jako przyczyna zachowań kontrproduktywnych
Logistyka w sektorze publicznym