New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
System ochrony zdrowia w Polsce
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje