New items
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych