New items
EKG to proste
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Interna Harrisona. tom I
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań