New items
Prawo a media społecznościowe
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości