Nowości
Modelowanie organizacji dynamicznej
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Studenckie prace naukowe
Terrorism Handbook for Operational Responders
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym