Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami