New items
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
ABC intensywnej terapii
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych