New items
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
30 lat Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy 1992 - 2022