New items
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego