New items
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Studenckie prace naukowe
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych