Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji