New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice