New items
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Straż Pożarna w Gostyniu dawniej i dziś
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości