New items
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Anestezjologia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
ABC intensywnej terapii