Nowości
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Prawo a media społecznościowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki