New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Hazardous Materials Chemistry
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej