New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań