Nowości
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego