New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Anestezjologia
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
EKG to proste