New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Kryptografia w teorii i praktyce
Systemy fotowoltaiczne
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym