New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu