Nowości
Scientific Protocols for Fire Investigation
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
ABC intensywnej terapii
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Terror\terroryzm : studium przypadku